Βιολογία των Μαλακίων

 Τα Μαλάκια ταξινομούνται στις ομοταξίες :

 Απλακοφόρα, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα,

Γαστερόποδα, Σκαφόποδα, Δίθυρα και Κεφαλόποδα για τις οποίες δίδονται και ιδιαίτερες πληροφορίες.

 Ο επισκέπτης θα γνωρίσει την χρωματική ποικιλία, την υπέροχη διακόσμηση κα τον στολισμό αντιπροσωπευτικών κοχυλιών  όλων των ομοταξιών και θα πληροφορηθεί για την κατασκευή του σώματός τους.

 Το 1795, ο Cuvier, χρησιμοποίησε τον όρο Mollusca (Mollis=μαλακό), για να περιγράψει τα Μαλάκια, δηλαδή τα ζώα που δεν έχουν σπονδυλική στήλη και ανήκουν στα Ασπόνδυλα.

 Στην έκθεση δίδονται τα ονόματα των ειδών με έμφαση στην διεθνή ονοματολογία και στις ελληνικές ρίζες τους. Πολλά από αυτά καθιερώθηκαν από τον Αριστοτέλη και χρησιμοποιούνται δύο χιλιετίες μετά.

 Σε ανεξάρτητες προθήκες παρουσιάζονται με δείγματα, διαγράμματα και εικόνες από τον βυθό :

  •  Τα κυριότερα θαλάσσια οικοσυστήματα με έμφαση στη ζωή στα βράχια και στην άμμο καθώς και στα λιβάδια της θάλασσας.
  • Tα Ελληνικά και ξένα Γαστερόποδα και Δίθυρα, με έμφαση στη Βιοποικιλότητα των ειδών.

  Η βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των μορφών ζωής σε ένα συγκεκριμένο χώρο και αναφέρεται σε 4 επίπεδα που όμως δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν.

Τα επίπεδα αυτά αναφέρονται:

  •  Στη γενετική βιοποικιλότητα.
  • Στη βιοποικιλότητα των ειδών δηλαδή του αριθμού των φυτών και των ζώων που ζούν σε συγκεκριμένο οικοσύστημα.
  • Στη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων ή φυτοκοινωνιών η οποία εκφράζεται με τον αριθμό των συνδυασμών φυτών και ζώων που ζουν σε μια ορισμένη περιοχή.
  • Στην βιοποικιλότητα των τοπίων που αφορά στο σύνολο των τύπων των τοπίων σε μια μεγάλη περιοχή ή χώρα.

 

/
GreekGerman