Ηφαιστειότητα στο Αιγαίο και στον Πόρο

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΜΕΘΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΡΟΥ

Στη χερσόνησο των Μεθάνων, έχουν βρεθεί τριάντα (30) ηφαιστειακοί κρατήρες. Αυτοί που έδρασαν τελευταία ήταν οι παρακείμενοι στην Καμμένη Χώρα και σύμφωνα με γεωχρονολογήσεις, η έκρηξη του εν λόγω ηφαιστείου έγινε το 250 π.Χ.

Ο κύριος κρατήρας του ηφαιστείου βρίσκεται πάνω στη κορυφή Kώνος (425 μέτρα) βορειοδυτικά του χωριού Καμμένη Χώρα. Ο κρατήρας έχει διάμετρο 100 μέτρων περίπου και βάθος 40-50 μέτρων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (ελάχιστη διάβρωση). Ο ερευνητής Fougue παραδέχεται ότι η έκρηξη της Καμμένης χώρας είναι αυτή που αναφέρεται από τους Στράβωνα, Οβίδιο και Παυσανία.

Στην περιοχή του Πόρου τα ηφαιστειακά πετρώματα αναπτύσσονται στο ΒΑ τμήμα της πόλης. Το πέτρωμα χαρακτηρίζεται ως ανδεσίτης με φαινοκρυστάλλους πλαγιοκλάστων, βιοτίτη, κεροστίλβη και ύελο.

 Η ηφαιστειακή δραστηριότητα της νήσου Αίγινας είναι Πλειοκαινικής ηλικίας και χωρίζεται σε δύο περιόδους: Κατά τη διάρκεια της πρώτης απελευθερώθηκαν υλικά, τα οποία συναντώνται στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Η δεύτερη ηφαιστειακή περίοδος απαντάται στο νότιο τμήμα του νησιού και συγκεκριμένα στις περιοχές Όρος, Μαραθώνας και Κακοπέρατο. Οι λάβες έχουν πιο βασική σύσταση, λόγω της παρουσίας ολιβίνης, και αντιπροσωπεύονται από ανδεσιτικές λάβες με κεροστίλβη και πυροξένους.

  ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ

 Τα οφέλη από τα ηφαίστεια είναι αρκετά. Είναι το μοναδικό φυσικό φαινόμενο που δημιουργεί νέο έδαφος (ανάδυση νέων νησιών, Χαβάη). Επίσης δημιουργεί εύφορα εδάφη, προσφέρει χρήσιμα ορυκτά και πετρώματα, θειάφι για τις καλλιέργειες, γεωθερμικά πεδία, θερμομεταλλικές πηγές και τέλος συμβάλλει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής.

/
GreekGerman