Θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, ήλιος και ζωή

 Το ταξίδι του νερού από τον ωκεανό στη Γη και στην ατμόσφαιρα υποκινείται από τον ήλιο και σε συνδυασμό με τη βαρύτητα ελέγχει τους βιογεωχημικούς κύκλους.

Το νερό εξατμίζεται, οι υδρατμοί σχηματίζουν σύννεφα και αυτά φέρνουν τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι που επιστρέφουν έτσι στη στεριά ή στη θάλασσα. Κάθε σταγόνα που θα πέσει στην ξηρά τελικά θα φτάσει στη θάλασσα ή σε κάποια λίμνη.

Έτσι επιτυγχάνεται:

  •   Η ανανέωση και οξυγόνωση όλων των υδάτινων αποθεμάτων
  • Η μεταφορά των θρεπτικών και χημικών ουσιών
  • Η ρύθμιση του κλίματος
  • Η αποσάθρωση και διάβρωση των πετρωμάτων

 Το νερό σε άλλες περιοχές του πλανήτη είναι άφθονο, ενώ σε άλλες τα αποθέματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες της φύσης και του ανθρώπου.

 Από το γλυκό νερό του πλανήτη που αντιστοιχεί στο 3 % της υδρόσφαιρας περίσσοτερο από το μισό βρίσκεται εγκλωβισμένο στα χιόνια και στους πάγους. Για τον άνθρωπο παραμένει διαθέσιμο μόνο το 1 %. Τα επιφανειακά γλυκά νερά  αντιστοιχούν στο 0,3 %  του συνόλου. Το 97 % του συνολικού όγκου νερού σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι αλμυρό.

To 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από τους ωκεανούς και μόνο 29% είναι ξηρά. Η απόστασή της από τον ήλιο και η μάζα της επιτρέπουν την ύπαρξη του νερού σε υγρή, στερεή και αέρια καταστάση. Το νερό μεταπίπτει από τη μια στην άλλη κατάσταση, αλλά δεν χάνεται.

/
GreekGerman