Όμορφος Και Ευαίσθητος Κόσμος

 ΡΥΠΑΝΣΗ

 O επισκέπτης αφού γνωρίσει τον θαυμαστό κόσμο των κοχυλιών και τον κύκλο του νερού θα βρεθεί μπροστά σε μια προθήκη που θα το ξαφνιάσει. Η ρύπανση παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια του.

 Είναι η ώρα της προσωπικής του απόφασης είναι η  ώρα των επιλογών του και των αποφάσεων του για το μέλλον, το δικό του μέλλον και το μέλλον των παιδιών του. Δυό εικόνες όμορφες κοντά στην έξοδο αποτελούν την δεύτερη πρόκληση. Η επιβλητική  ομορφιά της φύσης στην Πέτρα του Ρωμιού στην Κύπρο και ένα καλλιεργημένο καταπράσινο λιβάδι στη Εύβοια, κρύβουν δύο πολύ άσχημες εικόνες.

 Θα καταφέρει ο επισκέπτης να τις διώξει  από μπροστά του ?

 ΑΠΕΙΛΕΣ

 Η παράκτια ζώνη με τις πολλές αξίες της, κατοικήθηκε από νωρίς. Όμως σήμερα η οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ειδών, η εισβολή και εξάπλωση εξωτικών ειδών έχουν σαν συνέπεια την καταστροφή των ενδιαιτημάτων και τη μείωση της βιοποικιλότητας.

 Οι κίνδυνοι που απειλούν τη βιοποικιλότητα οφείλονται κυρίως στις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες του ανθρώπου. Η σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας είναι πολύ μεγάλη για τον άνθρωπο, την υγεία του, τη διατροφή του αλλά και την οικολογική ισορροπία στον πλανήτη.

 Κάθε οργανισμός στο περιβάλλον του είναι αναντικατάστατος. Κατέχει μια θέση, επιτελεί μια λειτουργία και συμβάλλει στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Όταν χάνεται ένας οργανισμός, μπορεί να χαθεί ένας κρίκος από την τροφική αλυσίδα. Όταν χάνεται ένα είδος, από την ξηρά ή τη θάλασσα διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία με απρόβλεπτες συνέπειες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

 Οι ελληνικές θάλασσες μακριά από τις πηγές ρύπανσης παρουσιάζουν, ακόμη και σήμερα υψηλή οικολογική ποιότητα και μεγάλη ποικιλία ειδών την οποία καλούμεθα να διατηρήσουμε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Ας φορέσουμε τη μάσκα μας και ας παρατηρήσουμε την ποικιλομορφία και την ποικιλοχρωμία του ελληνικού βυθού, ας φωτογραφίσουμε τον όμορφο κόσμο της θάλασσας για να εμπλουτίσουμε τις αναμνήσεις μας και ας μην συλλέγουμε τις πίννες, τις μπουχώνες, τους τρίτωνες, τις κυπραίες την σημασία της ύπαρξης των οποίων παρουσιάζει η έκθεση «Κοχύλια και Θάλασσα».

 

 

 

/
GreekGerman