Ταξιδεύοντας με ένα Κοχύλι

H μπούλα, η φούλβια, ο στρόμβος   δεν ζούσαν πάντα εδώ. Έφτασαν πρόσφατα στη Μεσόγειο από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού ταξιδεύοντας ως υδάτινο έρμα, με κάποιο καράβι, που ερχόταν από τον Περσικό Κόλπο.

Εξαπλώθηκαν στη θάλασσα μας, και βαδίζουν  δυτικά, όπως δείχνουν οι μελέτες μας. Και δεν είναι μόνον αυτά, άλλα 25 Μαλάκια από τα 1200 περίπου που ζουν στην ελληνική θάλασσα, έχουν βρεθεί μέχρι τώρα στα ελληνικά νερά από μια ομάδα επιστημόνων που μελετάει τα εξωτικά είδη. Το άνοιγμα του Σουέζ το 1869 επέφερε μια μαζική μετανάστευση των ειδών από την Ερυθρά προς την Μεσόγειο θάλασσα. Παράλληλα οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως  οι υδατοκαλλιέργειες και τα πλοία αποτελούν τους κύριους δρόμους μεταφοράς ειδών. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 137 νέα εξωτικά είδη μαλακίων στη Μεσόγειο και ο κατάλογος συνεχώς μεγαλώνει με αποτέλεσμα η εισαγωγή και η εγκατάσταση αλλά και η υπερανάπτυξη των εξωτικών ειδών να αποτελεί κίνδυνο για την βιοποικιλότητα. Οι φυσικές μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις ακτές, οι δραστηριότητες του ανθρώπου η ρύπανση στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, η καταστροφή των οικοτόπων, η υπεραλιεία και η εισαγωγή νέων ειδών, αποτελούν τους κύριους παράγοντες διαταραχής της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

/
GreekGerman